Franchising formulář - Ugo

Franchising


Otevřete si vlastní UGO provozovnu

Máte zájem stát se jedním z nás?

Vyplňte prosím níže náš krátký dotazník a my se Vám brzy ozveme!

Základní údaje
Jméno
Příjmení
VÁŠ E-MAIL
MOBILNÍ TELEFON
Lokalita
Mám zájem o
Rok narození
Odkud o nás víte
Preferovaná lokalita pro franšízu
STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS - PDF
DOTAZY KE SPOLUPRÁCI
Proč byste chtěl/a spolupracovat právě s námi?
Jaké jsou Vaše profesní zkušenosti?
Máte zkušenosti s podnikáním? Pokud ano, s jakým a v jakém je nyní stádiu?
Máte zkušenost s vedením gastronomického provozu?
Máte zkušenost s vedením lidí? Pokud ano, jakou?
Pokud jste ještě nepodnikal/a, co Vás vede k tomu začít?
Do jaké míry byste se chtěl/a nebo mohl/a vedení freshbaru / salaterie věnovat? Jste připraven/a Vy nebo Vaše osoba blízká se aktivně podílet na provozu freshbaru / salaterie?
PDF soubor
Jaký je Váš vztah ke zdravé výživě? Jste naším zákazníkem? Máte naši věrnostní kartičku (číslo kartičky)?
Jakým způsobem plánujete pokrýt celkovou finanční náročnost na vybudování freshbaru / salaterie a započetí spolupráce s námi?
Máte na trhu nějakou oblíbenou značku či společnost? Proč?
Máte čistý trestní rejstřík a jste ochoten/ochotna jej doložit?
Přiložené dokumenty

Děkujeme za Váš čas strávený odpověďmi na výše uvedené dotazy. S informacemi uvedenými výše budeme zacházet dle Zákona o ochraně osobních údajů a využijeme je pouze za účelem navázání franchisingové spolupráce. Vyplněním tohoto dotazníku Vás automaticky zařadíme do naší databáze zájemců o spolupráci.

Protože franchisingovou spolupráci vnímáme jako dlouhodobý vztah, je pro nás důležité se osobně seznámit se zájemcem o spolupráci. Výchozím prvkem pro navázání spolupráce je však existence vhodné a franšízorem vybrané nebo schválené lokality. Pokud takováto lokalita existuje, je dalším krokem osobní setkání, o němž bychom Vás informovali předem.

Těšíme se na spolupráci a jsme s pozdravem.

Odesláním reakce na tento formulář poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování údajů společností UGO Trade s.r.o., IČO: 27772659, se sídlem Krnov, Za Drahou 1, PSČ 794 01 jsou dostupné na www.ugo.cz, e-mail: [email protected]