Franchising formulář - Ugo

Franchising


Otevřete si vlastní UGO provozovnu

Máte zájem stát se jedním z nás?

Vyplňte prosím níže náš krátký dotazník a my se Vám brzy ozveme!

Základní údaje
Celé jméno (povinný údaj)
Typ franchisingu (povinný údaj)
VÁŠ E-MAIL (povinný údaj)
Adresa trvalého bydliště
Datum narození
MOBILNÍ TELEFON (povinný údaj)
Nejvyšší dosažené vzdělání
DOTAZY VÁŽÍCÍ SE KE SPOLUPRÁCI
1. Proč byste chtěl/a spolupracovat právě s námi?
2. Jaké jsou Vaše profesní zkušenosti?
(jedná se o slovní popis, strukturovaně prosím o přiložení CV)
Máte zkušenosti s podnikáním? Pokud ano, s jakým a v jakém je nyní stádiu?
Máte zkušenost s vedením gastronomického provozu?
Máte zkušenost s vedením lidí? Pokud ano, jakou?
STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS - PDF
3. Pokud jste ještě nepodnikal/a, co Vás vede k tomu začít?
4. Do jaké míry byste se chtěl/a nebo mohl/a vedení juice baru věnovat? Jste připraven/a Vy nebo Vaše osoba blízká se aktivně podílet na provozu juice baru?
5. Jakou máte představu o lokalitě juice baru? Pokud již máte vytipovanou konkrétní lokalitu, prosím o její popis (povinný údaj)
PDF soubor
6. Jaký je Váš vztah ke zdravé výživě? Jste naším zákazníkem? Máte naši věrnostní kartičku (číslo kartičky)?
7. Jakým způsobem plánujete pokrýt celkovou finanční náročnost na vybudování juice baru a započetí spolupráce s námi, jejíž výše se může pohybovat od 1 mil Kč až do výše přesahující 1,5 mil Kč?
8. Máte na trhu nějakou oblíbenou značku či společnost? Proč?
9. Máte čistý trestní rejstřík a jste ochoten/ochotna jej doložit?
Přiložené obrázky

Děkujeme za Váš čas strávený odpověďmi na výše uvedené dotazy. S informacemi uvedenými výše budeme zacházet dle Zákona o ochraně osobních údajů a využijeme je pouze za účelem navázání franchisingové spolupráce. Vyplněním tohoto dotazníku Vás automaticky zařadíme do naší databáze zájemců o spolupráci?

Protože franchisingovou spolupráci vnímáme jako dlouhodobý vztah, je pro nás důležité se osobně seznámit se zájemcem o spolupráci. Výchozím prvkem pro navázání spolupráce je však existence vhodné a franšízorem vybrané nebo schválené lokality. Pokud takováto lokalita existuje, je dalším krokem osobní setkání, o němž bychom Vás informovali předem.

Těšíme se na spolupráci a jsme s pozdravem.