Franchising formulář - Ugo

Franchising


Otevřete si vlastní UGO provozovnu

Máte zájem stát se jedním z nás?

Vyplňte prosím níže náš krátký dotazník a my se Vám brzy ozveme!

Základní údaje
Jméno
Příjmení
VÁŠ E-MAIL
MOBILNÍ TELEFON
Mám zájem o
Město mého bydliště
Rok narození
Odkud o nás víte
Preferovaná lokalita pro franšízu
STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS - PDF
DOTAZY KE SPOLUPRÁCI
Proč byste chtěl/a spolupracovat právě s námi?
Jaké jsou Vaše profesní zkušenosti?
Máte zkušenosti s podnikáním? Pokud ano, s jakým a v jakém je nyní stádiu?
Máte zkušenost s vedením gastronomického provozu?
Máte zkušenost s vedením lidí? Pokud ano, jakou?
Pokud jste ještě nepodnikal/a, co Vás vede k tomu začít?
Do jaké míry byste se chtěl/a nebo mohl/a vedení freshbaru / salaterie věnovat? Jste připraven/a Vy nebo Vaše osoba blízká se aktivně podílet na provozu freshbaru / salaterie?
PDF soubor
Jaký je Váš vztah ke zdravé výživě? Jste naším zákazníkem? Máte naši věrnostní kartičku (číslo kartičky)?
Jakým způsobem plánujete pokrýt celkovou finanční náročnost na vybudování freshbaru / salaterie a započetí spolupráce s námi?
Máte na trhu nějakou oblíbenou značku či společnost? Proč?
Máte čistý trestní rejstřík a jste ochoten/ochotna jej doložit?
Přiložené dokumenty

Děkujeme za Váš čas strávený odpověďmi na výše uvedené dotazy. S informacemi uvedenými výše budeme zacházet dle Zákona o ochraně osobních údajů a využijeme je pouze za účelem navázání franchisingové spolupráce. Vyplněním tohoto dotazníku Vás automaticky zařadíme do naší databáze zájemců o spolupráci.

Protože franchisingovou spolupráci vnímáme jako dlouhodobý vztah, je pro nás důležité se osobně seznámit se zájemcem o spolupráci. Výchozím prvkem pro navázání spolupráce je však existence vhodné a franšízorem vybrané nebo schválené lokality. Pokud takováto lokalita existuje, je dalším krokem osobní setkání, o němž bychom Vás informovali předem.

Těšíme se na spolupráci a jsme s pozdravem.

Kliknutím na výše uvedené tlačítko "ODESLAT" v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“) uděluji společnosti UGO Trade s.r.o., (dále jen "společnost UGO), souhlas se zpracováním a uchováním veškerých mých shora poskytnutých osobních údajů, a to výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání a to na dobu výběrového řízení, nejdéle však na 3 roky od jejich poskytnutí. Jsem si vědom/a toho, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a na základě zákona mám právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných společností UGO ve smyslu § 12 Zákona (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Dále jsem si vědom/a toho, že mám v případě, že zpracování mých osobních údajů je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, právo požadovat od společnosti UGO nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Současně mám právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Požádám-li společnost UGO o informaci o zpracování svých osobních údajů, společnost UGO mi tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá.